Ett rykande färskt nummer av Svensk Byggtidning når snart våra läsare. Ett litet urval ur innehållet är Grönt Byggande, Kommersiella lokaler samt centrum och galleria för att nämna några. Svensk Byggtidning ges även ut digitalt via X-Online och går att läsa på www.byggkanalen.com.