Kort sammanfattning av innehållet i Nordiska Projekt nummer 6 2011.

Iggesund storinvesterar i bl. a. ny Sodapanna. Revisionsstopp hos Preemraff Göteborg. Preemraff Lyskekil investerar i nytt kontrollrum. Tema Stål & Gruva med fokus på bl. a. Dannemora Mineral, Kaunisvaara, Boliden m.m. Sapa Heat investerar.

Magasinet går även att läsa som e-tidning på www.nordiskaprojekt.se